tren
tren

Lojistik Nedir?

Lojistik Nedir?

LOJİSTİK NEDİR?

Lojistik günümüzde sıkça duyulan ama anlamı da, kapsamı da tam olarak bilinmeyen bir kavramdır. O nedenle çoğu kişi lojistik nedir? Lojistik ne demek? sorularını soruyor. Özellikle bu mesleği tercih etmek için araştırma yapanların sayısı büyük orandadır.

Nakliye ile eş anlamlı düşünülse de bu kavram sadece nakliyeden, dağıtımdan ya da depolamadan ibaret değildir. Özellikle günümüzde daha da entegre hale gelen lojistik durursa hayat durur dersek yanlış söylemiş olmayız.

Bu nedenle oldukça önemli olan lojistik’i tanımlamaya ve hayatımızdaki yerini, herhangi bir durakta aksama olursa neler yaşanabileceğini anlatmaya çalışacağız…  

LOJİSTİK NE DEMEK?

Lojistik ne demek sorusunun cevabı birden fazladır.

İlk ve en detaylı cevap ise “Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürün, servis hizmeti ve bilgi akışının, başlangıç noktasından, tüketildiği son noktaya kadar olan tedarik zinciri içindeki hareketinin, etkili ve verimli bir şekilde planlanması, uygulanması, taşınması, depolanması ve kontrol altında tutulması hizmetidir” şeklindedir.

Türk Dil Kurumu da lojistik’i, “Kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürünün, hizmetin ve bilgi akışının çıkış noktasından varış noktasına kadar taşınmasının etkili ve verimli bir biçimde planlanması ve uygulanması“ olarak tanımlamıştır.

Günümüzde karayolu, havayolu, denizyolu, demiryolu olarak çeşitlenen lojistik kimi zaman bu modların hepsinin ya da bazılarının birlikte kullanılmasıyla daha bütünsel bir şekle bürünmüştür

Ve sonuçta lojistik, yaşanan gelişmeler ve ihtiyaçların artması ile “Tedarik zinciri”ne evrilmiş ve daha da geniş kapsamlı olmuştur.  

Tedarik zinciri, “tüketicilerin veya şirketlerin gereksinimlerini karşılamak için ürünün menşei ve tüketim noktası arasındaki akışın yönetimi” olarak tanımlanır. Bu zincirde yaşanacak herhangi bir aksama ekonomileri olumsuz etkileyecek kadar önemli hale gelmiştir.

Pandemi sürecinde dünya limanlarının çalışamaması nedeniyle yaşanan tedarik zinciri krizini bu duruma örnek verebiliriz. Hemen hemen her ülke bu durumdan etkilendi ve market raflarının boşaldığı ülkeleri bu sıkıntı nedeniyle gördük. 

LOJİSTİK NE İŞE YARAR?

Lojistik ne işe yarar sorusunun cevabı da en az lojistik kavramı kadar geniştir. Lojistik tüm bir hayatı içine alır.

Lojistik ürün ve malların hareketliliğini sağlayarak, söz konusu ürün ve malların tam zamanında olması gereken yerde olmasının garantisini verir. Öte yandan üretimin devamlılığı da lojistik zincirinin eksiksiz işlemesine bağlıdır.

Pazardan alacağınız bir kilo domates de lojistik zincirinin doğru işlemesi ile orada olabilir. Evinize alacağınız mobilya da. Hastanızın beklediği ilaç da bebeğinizin maması da lojistik hizmetler sonucu elinize ulaşabilir.

Parsiyel nedir? sorusunun yanıtı için tıklayınız.

Üreticini kullanacağı hammaddenin zamanında elinde olmasını ve üretimin devam etmesini de lojistik hizmetler sağlar.

Eğer mobilya üreticisinin kullandığı bir cila onun eline ulaşmasa üretimini tamamlayamaz ve satın aldığınızı sandığınız koltuk takımı da küçücük sanılan bu eksiklik nedeniyle evinize gelemez.

Yani lojistik bir yandan üretimin durmamasını, bir yandan da üretilen mal ve hizmetlerin talep edenlere ulaştırılması sağlar. Bu açıdan ticaretin olmazsa olmazıdır. Lojistik olmazsa ticaret de olmaz.

Bu döngüyü anlatacak en güzel cümle ise: “Lojistik hayattır, lojistik durursa hayat durur” olabilir.  

LOJİSTİK MESLEĞİNİ NEDEN TERCİH ETMELİYİM?

Lojistik günümüzün en gözde meslekleri arasına girdi. Liselerde ve üniversitelerde bölümleri açılarak kalifiye insanların çalıştığı bir iş kolu haline geldi.

Peki lojistik mesleğini neden tercih etmek gerekir?

Öncelikle dar kapsamlı da olsa lojistik mesleklerini saymamız gerekir.

Lojistik mesleği içinde tırı kullanan sürücüden, sipariş formu dolduran kişiye, stok sayımı yapan personelden, paketleme elemanına, gümrük çalışanına kadar pek çok kişi vardır. Bu açıdan baktığımızda lojistik sektörü milyonlarca kişiyi istihdam etmektedir.  

Dünyayı, insan ihtiyaçlarını anlamak, bu ihtiyaçların karşılanmasını sağlamak için lojistik mesleği tercih edilebilir.  Dünya ile entegre olmak için lojistikçi olunabilir, insanların hayatına dokunmak için lojistik uzmanı olmak istenebilir. Düşünsenize bir bebeğin içtiği sütte de sizin dokunuşunuz var. İlacın zamanında gelmesini sağlayanlardan olduğunuz için hastanın iyileşmesinde de payınız olacaktır bu meslek sayesinde. 

Çalışma alanının son derece geniş ve gelişime açık olması nedeniyle de lojistik mesleğini tercih edilebilir.

Whatsapp
Hiper Lojistik
Hiper Lojistik
Hiper Lojistik uluslararası nakliyat hizmetinin doğru adresidir.