tren
tren

DIŞ TİCARET NEDİR? DIŞ TİCARET NE DEMEK

DIŞ TİCARET NEDİR? DIŞ TİCARET NE DEMEK

DIŞ TİCARET NEDİR? DIŞ TİCARET NE DEMEK

Dış ticaret nedir sorusunun yanıtı en kısa şekliyle, ülkeler arasında yapılan bir tür mal veya hizmet alış verişi olarak tanımlanır. Dış ticaretin kapsamı ihracat ve ithalattır.  İhracatçılar yurtdışına mal ve ürün satışı yaparak ülke ekonomisine döviz girdisi sağlarken, ithalatçılar da yurtdışından ürün ve hizmet alımı yaparak piyasaya sürerler.

DIŞ TİCARET NEDİR?

Dış ticaret, uluslararası ticaret olarak da bilinir ve ekonomilerin olmazsa olmazıdır. Günümüzün globalleşen dünyasında sınırların da iyiden iyiye kalkması ile geçmişe göre daha hızlı ve kolay hale gelmiştir. Çin’de üretilen bir ürün yaklaşık 6 bin kilometrelik bir yol kat ederek birkaç gün içinde Türkiye’ye gelebiliyor. Ya da Türkiye’de üretilen bir ürün ülkenin en önemli ihracat pazarlarından biri olan Amerika Birleşik Devletleri’ne yaklaşık 7 bin kilometrelik mesafeyi aşarak ulaştırılmaktadır.

Dış ticaretin geçmişe göre bu denli kolay hale gelmesinde ulaşım modlarının çeşitlenmesi ve hızlanması, ihtiyaçlara göre şekillenen regülasyonlar vb de etkili olmuştur.

Nakliye nedir? Detaylar için hemen tıkla!

 Bu açıklamadan sonra dış ticaret nedir sorusunun yanıtını vermemiz gerekiyor: 

“Bir ülkenin diğer ülkelerle yaptığı mal ve hizmet alışverişine” dış ticaret denmektedir. Bu kapsamda satın aldığımız ürünlerin bir kısmı farklı ülkelerde üretilip bize ulaştırılırken, ülkemizde üretilen mal ve hizmetlerin bir kısmı ise başka ülkelere satılmaktadır.

Bu sayede ülke ekonomileri gelişirken gayri safi milli hasılanın artmasında etkili olur.

DIŞ TİCARET NE DEMEK?

Yukarıda kısaca tanımladığımız dış ticaretin üç önemli bileşeni vardır.

  • İhracat
  • İthalat
  • Transit ticaret

Bu iki bileşenin bir araya gelmesi dış ticaret faaliyetlerini ortaya çıkarır. 

Farklı ülkelere mal ve hizmet satışına ihracat denir. Bir ülkenin ticaret dengesinde önemli bir role sahiptir. Dolaylı ve dolaysız ihracat olarak ikiye ayrılır.

Farklı ülkelerden mal ve hizmet alımına ise ithalat denmektedir. İhracat ile birlikte bir ülkenin dış ticaret dengesini oluşturmaktadır.

Transit ticaret ise, ülke dışı veya serbest bölgelerde faaliyet sürdüren bir firmadan veya antrepodan satın alınan malın, yine ülke dışında faaliyet sürdüren başka bir firma veya antrepoya ülkemiz üzerinden transit olarak gönderilmesidir.

Dış ticaret çeşitleri olan bu üç kavram çıkarılan yasal düzenlemeler ile denetim ve kontrol altında tutulmaktadır.

İhracat yüksek olursa, bu, ülkenin ticaret dengesinin lehte olduğu ya da dış ticaret fazlası vermesi anlamına gelir. İthalat ihracatı aşarsa da ekonomide uyarı çanları çalmaya başlar zira bu dış ticaret açığı artmaktadır.

Dış ticaret yaparken her zaman göz önüne alınması gereken unsurlar vardır.

Dış ticarette kullanılacak ürünlere has bazı özel uygulamalar, dış ticaret yapılan ülkelere ilişkin özel uygulamalar ve yasal sorumluluklar, dış ticarette dikkat edilmesi gereken noktalardır. Ayrıca,

  • Mevzuat farklılıkları
  • Ülkeler asındaki coğrafi uzaklık, bu uzaklığın dış ticarete ekonomik yansıması
  • Para birimi farklılığı
  • Sosyo-ekonomik ve kültürel farklılıklar
  • Gelenek ve iş teamüllerindeki farklılıklar da mutlaka göz önüne alınmalıdır.

Bu sayede riskler minimize edilir, örneğin yasak bir ürün gönderilmez ya da ithal edilmez.  Ekonomik kayıplar ya da cezai müeyyidelerle karşı karşıya kalınmaz.

Dış ticaret nasıl yapılır sorusu da bu açıklamalardan hemen sonra gelen ve cevabı aranan sorudur.

Öncelikle belirtmek gerekir ki isteyen herkes ya da her kurum dış ticaret yapabilir. Bunun için sadece gerekli iş ve işlemlerin yapılması gerekir.

Örneğin ihracat yapmak için, şirket kurulur, vergi dairesine kaydolunur, vergi numarası alarak vergi mükellefi statüsü kazanılır. Bir sonraki adım ise    “İhracatçı Birliği’ne üyelik”tir.

Bu adımlardan sonra artık sıra ihraç edilecek sürünün ve pazarın belirlenmesi ve müşteri bulmaya gelir. Bu aşama da geçildikten sonra sıra ürünlerin alıcına ulaştırılmasına gelir. Bunun noktada da lojistik faaliyetler devreye girer.

İthalatta da hemen hemen aynı iş ve işlemler sıralaması vardır. Burada farklılık ithal edilecek ürününü bulunmasıdır. Bunun için de iç piyasa araştırması yapılır ve ihtiyaç duyulan ürün veya hizmetler belirlenir. Anlaşmalar yapılır ve ürün yurtdışından ülkeye getirilerek piyasaya sunulur.

Whatsapp
Hiper Lojistik
Hiper Lojistik
Hiper Lojistik uluslararası nakliyat hizmetinin doğru adresidir.